Med Taklock från MT Eksjö får du en tryggare lösning. Det isolerade taket skyddar lasten från vädrets makter och möjliggör att ekipaget kan stå lastat över t.ex. helgen. Vid lastning/lossning lyfts taket undan helt och placeras längs med ekipagets högra sida, sidtippning är alltid standard.

Taklocksbyggnationer finns i alternativa utförande och tilläggsutrustningar. Kontakta oss så berättar vi mer om vår storsäljare.