Redan i maj förra året kom ett nytt regelverk kring lastsäkring. För påbyggnationer, som är Eksjö Maskin & Trucks huvudsakliga verksamhet, finns en särskild del i bestämmelserna. Självklart har MT tagit till sig föreskrifterna kring TSFS 2017:25 och både formger samt testar lastsäkringsutrustningen noga.

Det allmänna kravet för lastsäkring innebär att följande belastningar ska kunna motstås till följd av accelerationer av fordonet:

  • I färdriktning (framåt) – 0,8 gånger lastens vikt
  • I sidled – 0,5 gånger lastens vikt
  • Mot färdriktning (bakåt) – 0,5 gånger lastens vikt

Belastningarna ska testas hos påbyggaren vid nybyggnation och intygas med märkning.

Lite längre ner i regelverket finns en paragraf som tar upp förstängning som lastsäkringsmetod. Det vill säga när utrymmet runt lasten är max 15 cm och på så vis säkrar sig mot fordonets väggar. En transportör som kör mycket sådant gods är PM Transport AB i Sundsvall. Sedan 1999 har de haft uppdrag att köra pappersmassa och stora pappersrullar åt en och samma kund. Vissa dygn överstiger de så mycket som 20 lass per dygn. Då gäller det att få lastningen så smidig som möjligt, korta tiderna och spara på personalen.

Med hjälp av Claes på Eksjö Maskin & Truck har Jan Backberg tagit fram en hållbar konstruktion, testad enligt EN 12642 XL, som gör att PM Transport kan lasta upp till 53,5 ton utan att lastsäkra. ”Jag kom med en idé om att lasta 52 ton och MT hade lösningen” berättar Backberg. Tidigare har PM använt en konstruktion med automatisk lastsäkring men i och med Jan och Claes lösning sparar de nu både tid, vikt och pengar. Ekipaget har bara varit igång ett par veckor men både ägare och chaufförer är riktigt nöjda.

Till hjälp för användare av lastsäkring har även konsultföretaget MariTerm AB tagit fram en app som hjälper till att kontrollera lastsäkringen. Information om dimensioner, bärare och transportslag bland annat matas in i appen och förslag kommer upp kring metoder att använda.

Vill du veta mer om hur Eksjö Maskin & Truck jobbar med lastsäkring – ta kontakt med daniel.sandh@motab.se för mer information.