Sveriges ledande leverantörer av lastbilar och släp

Eksjö Maskin & Truck har sedan starten 1967 vuxit sig större och allt starkare som en av Sveriges ledande leverantörer av ny- och ombyggnationer av lastbilar och släp med huvudinriktningen på flis- och visirpåbyggnader. Sedan 2008 har vi egen tillverkning av släpvagnschassie under varumärket Eksjövagnen.

Vår affärsidé bygger på att vara väldigt kundanpassade i vår tillverkning och även kunna erbjuda de specialbyggnationer som kunderna efterfrågar. Vi bygger vår verksamhet på hög kompetens och kvalitet.

En av våra stora styrkor är flexibiliteten i tillverkningen. Med hjälp av nya lösningar och vägar uppnår vi en hög servicegrad och förmåga att anpassa oss efter kundens behov. Våra personliga kontakter och relationer med kunder och leverantörer gör oss till en långsiktig partner.

Vårt kontor och verkstad ligger i samma byggnad vilket gör att kommunikation inom företaget underlättas och snabba beslut kan fattas vilket kortar ner våra leveranstider avsevärt.