2002 rullade en ny konstruktion ut från Eksjö Maskin & Truck. Den som så småningom skulle komma att kallas ”Flexo” och få en stor betydelse för både verksamheten och marknaden. Namnet kommer från en chaufför i trakten som verkligen fångade syftet med bilen. Att den skulle var flexibel för olika sorters lass.

Flexbilitet i körningarna
Flexobilen kom till på grund av ett ökande behov hos befintliga kunder att vara mer flexibla i sina körningar. Att inte bara kunna köra flis utan även andra sorters transporter. En lösning som krävde modifieringar på befintliga konstruktioner. Det landade så småningom in i en flisbil med taklock och bakdörrar. Främst för att kunna lasta gods bakifrån på exempelvis godsterminaler.

Två streck
Själva framtagandet gick som vanligt till att huvudkonstruktören tog fram ritblocket och ritade enligt utsago ”två streck och däremellan skulle lösningen vara”. Det vill säga mellan de två bakre sidogavlarna. Utmaningen var att försöka få till en så stor portöppning som möjligt för att inte ta av lastutrymmet samt att bygga in mekaniken till sidorna.
”Som vanligt” hade säljare och konstruktör sålt in idén redan innan den fanns på vare sig papper eller i någon form av prototyp. Eftersom den togs emot bra och beställdes med en gång visade sig det att vara ett vinnande koncept. Redan från början fick den ett positivt mottagande och det var Anders Erlandsson i Lindeberg som fick den första leveransen. De första åren vann Flexon en stor marknadsandel för att sedermera dala något i takt med att andra nya konstruktioner togs fram. Främst med hänsyn tagen till de ständigt pågående viktfunderingarna.

Intresset för Flexo ökar igen
Sedan ett par år har försäljningen av Flexo-påbyggnaden tagit fart igen då den dels känns fortfarande moderna och dels ligger väl i tiden för dagens transportkrav. Enligt både kunder och konstruktören själv är bilen ”nästintill outslitbar med lång livstid”. Fram tills idag har Eksjö Maskin & Truck sålt cirka 200 stycken Flexo-påbyggnader runt om i landet.