Flis Taklock

Med Taklock från MT Eksjö får du en tryggare lösning. Det isolerade taket skyddar lasten från vädrets makter och möjliggör att ekipaget kan stå lastat över t.ex. helgen. Vid lastning/lossning lyfts taket undan helt och placeras längs med ekipagets högra sida, sidtippning är alltid standard.

Taklocksbyggnationer finns i alternativa utförande och tilläggsutrustningar. Kontakta oss så berättar vi mer om vår storsäljare.

Leveranser av Flis Taklock