Reklamationsförfarande

Reklamationer som överstiger 2000 kr måste alltid anmälas till Eksjö Maskin & Truck innan åtgärd påbörjas.

Kontaktpersoner:

Claes Andersson
0381-66 20 05
070-216 45 64
claes@motab.se
Peter Jonsson
0381-66 20 08
peter@motab.se