Special

Specialbygganationer är när vi uppfyller en kunds önskemål fullt ut. Det kan vara för något särskilt användningsområde eller att fordonet skall sticka ut från mängden genom att utseendet förändras genom omfattande plåtarbete m m.

Leveranser av Special