Under sommaren 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att tunga fordon måste ha vinterdäck på alla hjul. Inte bara på ekipagens drivaxlar. Som tungt fordon avses en vikt över 3,5 ton.

Övergångsperiod
Perioden för vinterdäck som lagen avser är 1 december till 31 mars. Redan i år ska alla hjul vara märkta med M + S samt däcken på drivhjulen framtagna för vinterkörning. Dock finns en övergångsperiod fram till 1 december 2024 avseende de däck som är märkta med alptopp/snöflinga för drivhjulen.  Övergångstiden är lång på grund av att de fordon som inte kör så många mil om året inte ska behöva kassera sina däck i förtid.

Vad räknas som vinterdäck?
De vinterdäck som används på fordon som överskrider 3 500 kg ska var märkta med symbolen alptopp/ snöflinga eller märkta med POR (Professional Off Road). Alternativt vara dubbade.

På transportstyrelsens sida finns även bestämmelser kring vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar. Där går att läsa:
”Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow”. Dessa däck får även användas på framaxeln på bilar med en totalvikt över 3 500 kg fram till och med den 30 november 2024. Dessutom får däck med dessa märkningar användas på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg under förutsättning att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning fram till och med den 30 november 2024.”

Se även tabell här.

Mönsterdjup
En stor del av utredningen som Transportstyrelsen arbetat med som lett fram till regelverket har avsett mönsterdjup på släpvagnsdäcken. Informationen som kommit in är att det är inga större skillnader i väggrepp om djupet är 5, 3 eller 1,6 millimeter. Så de 1,6 millimeter som gäller idag står fast som lägst tillåtna mönsterdjup på släpvagnsdäcken. 5 millimeter gäller fortfarande för dragbilen.